hính sách bảo mật

Là một công ty điều hành TroChoiOnline.vn, chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư trực tuyến của bạn. Do đó, chúng tôi đã áp dụng một số chính sách liên quan đến việc thu thập thông tin trực tuyến về bạn

Chúng tôi thu thập thông tin gì

TroChoiOnline.vn không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn! Vì vậy, vui lòng không gửi cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân nào

Bánh quy

Chúng tôi chỉ lưu trữ cookie trên thiết bị của bạn nếu chúng thực sự cần thiết cho hoạt động của trang web này.
Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn. Các tệp này giúp chúng tôi tùy chỉnh trải nghiệm web của bạn để có hiệu suất web tốt hơn. Ví dụ: chúng tôi sử dụng cookie để ghi nhớ các trò chơi mà bạn đã truy cập để bạn có thể tìm thấy chúng trong phần (Đã chơi / đã truy cập gần đây).
Chúng tôi không bao giờ sử dụng cookie để lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn
Chúng tôi hiển thị quảng cáo của bên thứ ba trên TroChoiOnline.vn thông qua nhiều hệ thống quảng cáo khác nhau. Các hệ thống này sử dụng cookie. Chúng tôi chủ yếu sử dụng hệ thống quảng cáo Google / Adsense của Google và dịch vụ Google Analytics của họ được sử dụng để phân tích lưu lượng truy cập trên TroChoiOnline.vn
Chính sách bảo mật của Google có sẵn tại: policies.google.com/privacy

Hầu hết các trò chơi và hướng dẫn trò chơi điện tử được hiển thị qua (Iframe) hoặc tập lệnh Java. Các trò chơi được lưu trữ trên các miền của bên thứ ba khác và chúng tôi chỉ chia sẻ chúng trên trang web của mình. Do đó, chúng tôi không thể tác động cookie lên chúng. Các trang web của bên thứ ba này có các chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động của các trang liên kết này. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng bảo vệ tính toàn vẹn của trang web của mình và hoan nghênh mọi phản hồi liên quan đến trang web này

Danh sách các nhà cung cấp trò chơi và video mà chúng tôi chia sẻ qua Iframe / frame hoặc JV

Game Monetize: Liên kết (chính sách bảo mật)
Game Distribution: Liên kết (chính sách bảo mật)
Famobi : Liên kết (chính sách bảo mật)
Gamepix: Liên kết (chính sách bảo mật)
SoftGames.: Liên kết (chính sách bảo mật)
Gamezop: Liên kết (chính sách bảo mật)
Goodgame Studio: Liên kết (chính sách bảo mật)
upjers: Liên kết (chính sách bảo mật)
WitchHut: Liên kết (chính sách bảo mật)
Addicting Games: Liên kết (chính sách bảo mật)
Retrogames.cc: Liên kết (chính sách bảo mật)
Google / Youtube: Liên kết (chính sách bảo mật)
Hầu hết các trình duyệt internet đều lưu trữ cookie. Bạn có thể tạm dừng hoạt động này trong cài đặt trình duyệt của mình. Xin lưu ý rằng việc ngừng lưu trữ cookie của chúng tôi có thể ảnh hưởng xấu đến hiệu suất và sự xuất hiện của trang web
Vì lý do bảo mật, công ty chúng tôi có thể thu thập địa chỉ IP của bạn mà từ đó bạn đã truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng địa chỉ IP của bạn cho xếp hạng trò chơi để ngăn xếp hạng lại
Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web của bên thứ ba được liên kết từ trang web của chúng tôi thông qua các hệ thống quảng cáo
Cookie