Gamma64 V1.10

Chức năng (toàn màn hình) sẽ chỉ hoạt động sau khi đạt hơn 20 trò chơi đã chơi. Bạn mới chỉ chơi 0 cho đến nay !
My Little Farmies Big Farm Goodgame Empire Goodgame Poker

Sử dụng bàn phím để điều khiển trò chơi.

Trò chơi tương tự